Geschiedenis2022-01-31T10:25:54+01:00

Uit de oude doos

In 1968 werd in Drachten een basketbalvereniging opgericht. Het begon allemaal klein, met een paar mensen. Het groepje noemde zichzelf Penta. Inmiddels is Penta uitgegroeid tot een middelgrote vereniging met gezonde ambities. Hieronder treft u oude teksten en foto’s van spelers en bestuur van toen.

 

 

Bijdragen van oud-leden

Citaat Roel de Graaf

De toernooien in de Philipskantine georganiseerd door Matra hadden een goede naam. Gezelligheid stond voorop. We waren dagen in de weer voor we de zaal aan- en uitgekleed hadden. Het veld werd belijnd met speciale tape, een noodzakelijke reparatiedienst tijdens de wedstrijden. De baskets moesten uit Eindhoven komen en met stoepranden in evenwicht worden gehouden.

Jan Brouwer had eens de leiding bij het plaatsten. De baskets worden met man en macht opgedrukt en Jan gaf het commando: zo die staat, de volgende. De stoepranden waren nog niet geplaatst en de hele stellage kwam naar beneden (zonder persoonlijke ongelukken).

Ik houd me aan de opdracht en beperk de lengte van de verhaaltjes tot hier. Ik spreek de wens uit dat Penta een prachtige jubileumdag mag beleven en hoop op die dag veel oude bekenden te ontmoeten.

Roel de Graaf

Citaat J. van der Galien

Vijfentwintig jaar basketbalvereniging Penta.

Een ieder weet dat het basketbal al langer in Drachten gespeeld wordt dan deze 25 jaar.

In de notulen van van de personeelsvereniging van Philips Drachten staat dat de heren L. Stavast en J. Brouwer in augustus 1959 een enquete hebben gehouden waaruit bleek dat 20 mensen belangstelling hadden voor het spelen van Basketbal.

Men heeft toen in september 1959 een onderafdeling basketbal van de personeelsvereniging opgericht. Tegelijk heeft men contact opgenomen met de Nederlandse Basketbalbond, deze toonde direct belangstelling voor deze activiteiten in Drachten.

Uit gesprekken met voornamelijk sportleraren van scholen in Drachten bleek dat het opstarten van een proefcompetitie mogelijk was.

Door het gebrek aan geschikte speelruimte, deze had men gevonden in de Chr. H.B.S., moest het aantal teams beperkt blijven tot 8. Wanneer men de benodigde speelruimte van 25 bij 16 meter had gehad, dan was een aantal van 20 teams haalbaar geweest. Voor de zomer dacht men op een tegelveld te kunnen spelen en voor het volgende seizoen dacht men aan een noodoplossing, namelijk het V.V.V.- gebouw.

Mocht deze proefcompetitie slagen dan zou er een afdeling Drachten van de Nederlandse Basketbalbond opgericht worden. De voorgenoemde competitie was zeer geslaagd en dus word de afdeling Drachten opgericht.

Op een bestuursvergadering, het bestuur bestond inmiddels uit de heren J. Brouwer, L. Stavast en J. van Poeteren, heeft men een naam bedacht waarin de letters van Philips als afkorting naar voren moesten komen, zoals S.P.”Oranjevogels” (S.P.= Sportvereniging Philips). Echter tijdens de ledenvergadering, op 31 mei 1961, is besloten om de onderafdeling van de personeelsvereniging “MATRA” te noemen.

Omdat de filosofie van de personeelsvereniging steeds is geweest iets nieuws opstarten in Drachten en wanneer daar steeds meer niet Philipsmensen in geïnteresseerd zijn, proberen dit te integreren in de Drachtster maatschappij. Toen in 1968 dan ook de behoefte bestond om binnen Drachten een representatief team op te starten had men alle medewerking van de personeelsvereniging gekregen om zich af te scheiden en verder te gaan onder de nieuwe naam, nl. “Penta”. Mensen van het eerste uur waren Roel de Graaf en Henk van der Bor.

De personeelsvereniging wenst de basketbalvereniging “Penta” na deze 25 jaar, nog vele jaren met veel succes toe. Want, het zonodige recreatief bezig zijn, voor veel mensen, staat bij de personeelsvereniging nog steeds hoog in het vaandel en draagt de basketbalvereniging een enorme steen toe bij.

Namens het dagelijks bestuur,

J. van der Galien

Ga naar de bovenkant