Digitaal wedstrijdformulier

Tijdens wedstrijden wordt de score bijgehouden op een tablet via de app Digitaal Wedstrijdformulier. Voordat wedstrijdgebeurtenissen op de app geregistreerd kunnen worden moeten beide team hun speleropgaven bekend maken en moet de scheidsrechter deze accorderen.

Onderstaande video geeft duidelijk aan wat beide teams en de scheidsrechter moeten doen. Als je bent ingedeeld als jurylid is het jouw verantwoordelijkheid om op tijd (!), minmaal 15 minuten van te voren de teams hun opgave te laten doen en deze door de scheidsrechter te laten bevestigen.

Hieronder staan de instructies voor het bijhouden van scores, time-outs en persoonlijke fouten.

Ledenadminstratie

Ledenvergaderingen