Rechten en plichten

 • Het lidmaatschap geldt voor het lopende seizoen, tot 1 mei a.s. Het lidmaatschap wordt na 1 mei a.s. stilzwijgend verlengd met telkens 12 maanden.
 • Deze deadline is nodig ivm inschrijving van nieuwe teams en het reserveren van zaalruimtes, dit moet voor een heel seizoen en brengt dus ook flinke kosten met zich mee.
 • Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient per email (voorzitter@bvpenta.nl) vóór 1 mei plaats te vinden. Wordt het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen ná 1 mei opgezegd dan is men nog voor een half seizoen contributie verschuldigd.
 • LET OP! Een opzegging wordt pas geaccepteerd nadat het wedstrijdtenue is ontvangen door trainer of bestuur.
 • De contributie dient in 8 termijnen per automatische incasso te worden voldaan. De incasso vindt plaats aan het eind van iedere maand van september tot en met april.
 • Bij deelname aan de competitie moet een recente digitale foto worden aangeleverd
 • Binnen BV Penta moeten diverse taken worden uitgevoerd om trainen en het spelen van wedstrijden mogelijk te maken en de hoogte van de contributie te beperken. Daarom is ieder lid verplicht binnen de vereniging een functie te bekleden en/of deel te nemen aan activiteiten t.b.v. het clubbelang. D.w.z: jeugdleden (U12 uitgezonderd): minimaal scorer/timer; volwassenen: Scheidsrechter/scorer/timer. Indien nodig dienen cursussen voor deze functies gevolgd te worden die door de vereniging worden gegeven.
 • Verder is ieder lid van 18 jaar en ouder verplicht binnen twee jaar na aanmelding als lid de BS2 scheidsrechters cursus van de NBB te volgen om vervolgens wedstrijden te gaan fluiten.
 • Ouders en/of verzorgers zijn medeverantwoordelijk voor het vervoer naar uitwedstrijden van het team waarin zijn/haar kind zich bevindt. Hiervoor worden per team door de coach en ouders afspraken gemaakt.
 • Ieder lid is verantwoordelijk voor een goed onderhoud van de tenues. ONZE TENUES MOGEN NIET IN DE DROGER!

Sportkeuring

Hoewel de Nederlandse Basketbal Bond een sportkeuring niet verplicht stelt, adviseert Penta haar leden zich regelmatig aan een sportmedisch onderzoek te onderwerpen. De beslissing en verantwoording hiervoor ligt echter bij de leden zelf.

Statuten

De statuten en het huishoudelijk reglement liggen bij het secretariaat van de vereniging ter inzage.

Reglement

 • Tafelen / fluiten is net als wedstrijd spelen een (verplicht) onderdeel van je lidmaatschap van Penta!
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het signaleren van je taken (staat op de website)
 • Als je niet kunt regel je zelf vervanging en geeft dit door aan je coach/team als het niet is doorgegeven en je vervanging komt niet opdagen ben jij verantwoordelijk.

Wedstrijdtenue

 • De wedstrijdtenues van Penta zijn Blauw Oranje (eenzijdig bedrukt)
 • Wedstrijdspelende leden betalen een bijdrage van € 15,00 per seizoen voor het gebruik van de tenues. Dit geldt ook indien deze tenues zijn voorzien van sponsoruitingen.

Een eventuele opzegging van lidmaatschap wordt pas officieel geaccepteerd als het persoonlijke tenue is ingeleverd bij de club.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze pagina