Ledeninfo 2016-11-15T13:59:22+00:00

Rechten en plichten

Ieder lid heeft rechten, zoals recht op training, op inzage in statuten en huishoudelijk reglement etc. Daarnaast zorgt het bestuur voor adequate middelen om het prettig basketballen te bevorderen, zoals goede ballen, tenues, baskets, halvoorzieningen en het organiseren van cursussen zoals JTB en scheidsrechterscursussen, etc. We streven er naar dat elk team een geschoolde trainer krijgt. Minimaal 1 keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (AV). Op deze bijeenkomst kunnen jullie zelf bepalen met het bestuur in welke richting het met BV Penta Drachten op moet. Dat wil zeggen dat je invloed hebt op de gang van zaken binnen Penta. Zo kan er een nieuw bestuur worden gekozen en worden er voorstellen goedgekeurd of afgekeurd. Kom je niet dan heb je dus ook geen recht van spreken. Een serieuze of constructieve bijdrage leidt tot het verbeteren van je club. Jijzelf en je clubgenoten profiteren hiervan. Elk lid heeft echter ook plichten.

Het streven van Penta is dat elk lid van 15 jaar en ouder een taak op zich neemt. Tevens zijn deze leden verplicht de F-scheidsrechterscursus van de NBB te volgen. Vanaf de jeugdleden wordt verwacht dat zij tijdens wedstrijden als scorer of timer achter de wedstrijdtafel plaatsnemen of als bezorger van het clubblad fungeren.

Wedstrijdtenue

De wedstrijdtenues van Penta zijn rood-zwart reversible.
De club zorgt voor de aanschaf van de tenues. Hier wordt ook een bijdrage voor gevraagd. Dit is toegevoegd bij de contributie.

Sportkeuring

Hoewel de Nederlandse Basketbal Bond een sportkeuring niet verplicht stelt, adviseert Penta haar leden zich regelmatig aan een sportmedisch onderzoek te onderwerpen. De beslissing en verantwoording hiervoor ligt echter bij de leden zelf.

Reglement

  • Tafelen / scheidsrechteren is net als wedstrijd spelen een (verplicht) onderdeel van je lidmaatschap van Penta Basketbal !
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het signaleren van je taken (staat op de website, staat in pentalud, 1 week voor de taak word je hiervan door je trainer nog op geattendeerd.)
  • Als je niet kan regel je zelf vervanging en geeft dit door aan info@bvpenta.nl, als het niet is doorgegeven en je vervanging komt niet opdagen ben jij verantwoordelijk.
  • 1e x niet komen = 10 euro boete 1 week niet trainen en de eerst volgende thuiswedstrijd niet spelen
    (tafelen bij je eigen team).
  • 2e x niet komen = 20 euro boete 2 weken niet trainen 2 wedstrijden niet spelen. (2 keer tafelen bij je eigen team).
  • 3e x niet komen = word je geroyeerd als lid.
  • Boetes – kosten, voortkomend uit niet gespeelde wedstrijden door niet aanwezig zijn van scheidsrechters en/of tafelaars, opgelegd door de bond of derden, worden verhaald op degene(n) die zijn taak heeft verzaakt.
  • Elk lid heeft een aanmeldformulier getekend met de beschreven verplichtingen. Het tussentijds opzeggen van je lidmaatschap leidt niet tot het niet hoeven betalen van je contributie. Laat dit duidelijk zijn. Op de pagina ledeninfo staat exact beschreven aan welke voorwaarden je moet voldoen bij het aanmelden of opzeggen van een lidmaatschap.

Statuten

De statuten en het huishoudelijk reglement liggen bij het secretariaat van de vereniging ter inzage.

Afmelden

Het lidmaatschap loopt tot aan het einde van het verenigingsjaar, dat loopt van 1 mei tot en met 30 april.

Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het eind van het verenigingsjaar (uiterlijk 1 mei), tenzij het bestuur anders beslist. Afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dit kan natuurlijk ook per e-mail (prefereerbaar). Met andere woorden, wanneer je niet schriftelijk je lidmaatschap opzegt, wordt de contributie voor het gehele seizoen doorbelast. De contributie bestaan uit zowel de kosten voor de NBB, het Rayon en een deel van de zaalhuur en andere kosten.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com