Van dit seizoen is weinig krantenmateriaal bewaard gebleven, maar gelukkig des te meer Pentalûd content. Vooral over JJ2…