In september 1959 werd door de Philips personeelsvereniging een onderafdeling basketbal opgericht. Op 31 mei 1961, is besloten om de onderafdeling van de personeelsvereniging “MATRA” te noemen.

“De filosofie van de personeelsvereniging steeds is geweest iets nieuws opstarten in Drachten en wanneer daar steeds meer niet Philipsmensen in geïnteresseerd zijn, proberen dit te integreren in de Drachtster maatschappij. Toen in 1968 dan ook de behoefte bestond om binnen Drachten een representatief team op te starten had men alle medewerking van de personeelsvereniging gekregen om zich af te scheiden en verder te gaan onder de nieuwe naam, nl. “Penta”. ”

Op 2 september 1968 zag Penta het levenslicht!

Penta gaat de competitie in met een dames-, een heren, en een jongens junioren team.

Over de sportieve prestaties van Penta in dit eerste seizoen is bij uw geschiedschrijver niets bekend…