Beste leden van BV Penta en ouders van jeugdleden,
Via onderstaande links vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van BV Penta die op donderdag 16 juni wordt gehouden. Leden zijn via mail uitgenodigd voor deze vergadering. Heeft u geen mail ontvangen en wilt u deze ontvangen stuur dan svp een bericht naar ondergetekende.
De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het kantoor van Hamoen, Splitting 7 in Drachten. De agenda, de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag zijn bijgevoegd. De financiële stukken worden ter vergadering uitgereikt.
We zoeken nog een Secretaris voor het bestuur. Indien u daarvoor belangstelling heeft kunt u met ondergetekende contact opnemen voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Herman Spoelstra
wnd. secretaris BV Penta
tel.: 06-18609607