De aankomende weken zijn Pieter Fokkema en Daan Ganzinga (foto) als studenten van het Instituut voor Sportstudies te gast bij BV Penta. Beiden zijn in de gelegenheid gesteld om een opdracht voor de HBO-opleiding Sport, Gezondheid en Management (SGM) uit te voeren. Pieter en Daan voeren in het kader van de studie een Preventieve Organisatie Diagnose uit en formuleren op basis hiervan een advies.

De studenten ontplooien de volgende activiteiten:

  • Bestuursvergadering en/of ALV bijwonen
  • Documenten studie van relevante documentatie rondom de vereniging
  • Diepte-interviews houden met een aantal bestuursleden of andere belangrijke stakeholders
  • Verenigingsenquête afnemen en analyseren
  • Observaties tijdens activiteiten van de vereniging
  • Workshop organiseren om een sterkten-zwakten analyse te maken
  • Presenteren van de uitkomsten en opstellen van een eindrapport met aanbevelingen

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren is ook een enquete onder de leden opgezet, zouden jullie deze in willen vullen? Als je jonger dan 16 bent deze graag samen met je ouders invullen. http://www.thesistools.com/web/?id=496603

Alvast bedankt!

We wensen Pieter en Daan veel succes met het uitvoeren van deze leuke opdracht en zien de uitkomsten met belangstelling tegemoet

Bestuur BV Penta